top of page

/ Samtidskonst i högstadiet 

Ungdomar får möta konstnärer inom olika uttrycksformer, som genom sina konstnärskap och personliga engagemang kan inspirera kring frågor som är relevanta för målgruppen.

Projektet genomförs i Biskopsgården under 2024.

Samtidskonst

i högstadiet

Detta projektet undersöker former för samtidskonst i högstadiet och riktas till högstadieskolor i på Hisingen. Vi arragerar en serie interaktiva föreläsningar och presentationer med konstnärer inom olika uttrycksformer, som genom sina konstnärskap och personliga engagemang kan inspirera kring frågor som är relevanta för målgruppen. Vi vill erbjuda personliga möten med konstnärer och uttryck som har relevans i ungas samtid genom att de knyter an till subkulturer, film och media, och problematiserar kring frågor om uppväxt, makt, demokrati och mänskliga rättigheter. Det handlar om psykosocial miljö i skolan, hur man kan skapa debatt, hur man kan höja sin röst och påverka till förändring, om normer, grupptryck och gängkriminalitet.    

Detta projekt vill bidra till kunskap, både till skolan och till kulturaktörer, om hur samtidskonst kan vara relevant för högstadieelever som ett sätt att reflektera, påverka och agera i vår samtid, och hur samtidskonst kan inspirera till olika livsval och sätt att förhålla sig till sin omvärld såväl som ett redskap för att öppna för komplexa frågor relaterat till samhällsorienterade ämnen i skolan. Vi undersöker en form som är körbar inom skolans ramar och bygger på att koppla ihop relevanta konstnärsskap och uttryck utifrån ungas behov och intressen.  

Projektet genomförs under 2024 och klasser välkomnas på höstterminen.

Projektet har stöd från Kulturrådet.

 

 

bottom of page