top of page

/ Forumteater

Tillsammans kan vi stötta varandra och få nya perspektiv på hur vi kan hantera vardagen.

Teater om viktiga saker

Forumteater är ett roligt och annorlunda sätt att tillsammans förstå sin roll i samhället. Vi fortsätter att utforska formerna under 2024. Ett pågående tema under våren är föräldraskap. Deltagarnas frågor om föräldraskap och andra utmaningar i livet gestaltas på scen av engagerade vuxna med stort drivkraft i de frågor som tas upp. Vi har ofta samma utmaningar som föräldrar. Tillsammans kan vi stötta varandra och få nya perspektiv på hur vi kan hantera vardagen. Ett forum för skratt, tårar, och diskussioner. Detta är en interaktiv form av teater där gränsen mellan publik och aktör upphävs, och där allas medverkande skapar innehållet.

Om du vill vara med i pågående aktiviteter se HÄR.

Alla är välkomna på öppna aktiviteter.

Om du är speciellt intresserad av forumteater och community teater, kontakta oss gärna. Vi ordnar workshoppar och forum för utforskning, dialog, gästspel och samarbeten.

 

 

bottom of page