/ Meeting Plays

Sedan 2017 har vi bas i Biskopsgården i Göteborg, där vi driver ett center för deltagande kultur. Läs mer om oss här.

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon
  • YouTube - svarta cirkeln

Kultur uppstår i möten mellan människor.  /

Meeting Plays är en konstgrupp med rötter i scenkonsten som startade 2014. Vi skapar mötesplatser i bostadsområden, mobiliserar för lokalt engagemang och genomför gräsöverskridande konstprojekt i samverkan med boende som tar plats och utmanar strukturer för att påverka och förändra samhället. 

 

2017-2019 driver vi bland annat Kreativa platser i Biskopsgården Biskopsgården.  Biskopsgården är ett område med fantastiska möjligheter för mötesplatser. Ett område där mångkulturen blomstrar tack vare dess invånare. Här utvecklar vi ett center för deltagande kultur och communitybaserade konstformer med syftet att lyfta kunskap, kompetenser och resurser som kan delas mellan varandra. Detta görs genom gränsöverskridande projekt som bryter barriärer och som ger plats för röster, möten och eget skapande. Målet är att etablera långsiktig verksamhet som kan stanna och vara ett kreativt nav som ger många barn, ungdomar och vuxna möjligheter att delta i kreativa processer, utveckla kunskap och egna idéer som tar plats i staden och påverkar demokrati, boendemiljö och livskvalitet.