Kultur uppstår i möten mellan människor.  /

Meeting Plays är en konstgrupp med rötter i scenkonsten som startade 2014. Vi skapar mötesplatser i bostadsområden, mobiliserar för lokalt engagemang och genomför gräsöverskridande konstprojekt i samverkan med boende som tar plats och utmanar strukturer för att påverka och förändra samhället. 

 

2017-2019 drev vi bland annat Kreativa platser i Biskopsgården Biskopsgården - kultur av, med och för boende i området. Projektet har nått ca 3000 deltagare per år och har svarat på många av områdets utmaningar. Nu tar vi erfarenheterna vidare genom att etablera ett center för deltagande kultur och communitybaserade konstformer. Biskopsgården är ett område med fantastiska möjligheter för mötesplatser. Ett område där mångkulturen blomstrar tack vare dess invånare. Genom centret vill vi lyfta kunskap, kompetenser och resurser som kan delas mellan varandra. Detta görs genom gränsöverskridande projekt som bryter barriärer och som ger plats för röster, möten och eget skapande. Målet är att etablera långsiktig och hållbar verksamhet som kan stanna och vara ett kreativt nav som ger många barn, ungdomar och vuxna möjligheter att delta i kreativa processer, utveckla kunskap och egna idéer som tar plats i staden och påverkar demokrati, boendemiljö och livskvalitet.  

Vi genomför även konstprojekt i Västra Götalands regionen i samverkan med kulturaktörer, stadsdelar, organisationer och bostadsbolag. Tveka inte att kontakta oss för eventuella samarbeten!