Biskopsgårdens Community Teater är teatern som ständigt utvecklas.

Genom att mixa teater, konst och uttryck efter deltagarnas intressen skapas kreativa produktioner som gestaltas tack vare engagemang och gemenskapen mellan deltagarna.

 

Gruppen är ett öppet forum med flera olika kompetenser där nya deltagare varmt välkomnas oavsett erfarenhet, språk eller bakgrund. Projekten presenteras sedan på olika scener i Göteborg och andra arenor i Biskopsgården, för att bli en mer eller mindre fasta föreställningar som kan framföras upprepade gånger på till exempel festivaler och liknande.