Nya mötesplatser i nya format! Ett återkommande projekt där husvagnar tar ny form och omvandlas till fristående kulturhus.

Med nya skepnader skapas nya mindre mötesplatser på torg, festivaler och gårdar i bostadsområden som banar väg för fler engagerade eldsjälar och potentiella nya konstnärliga projekt.

 

Med hjälp av dess lilla format skapas cirklar av förändring som når både barn och vuxna i området där nya konstnärliga idéer tar form i mötet med människor på platsen.