Kulturvagnen

Nya mötesplatser i nya format! Ett återkommande projekt där husvagnar tar ny form och omvandlas till fristående kulturhus.

Med nya skepnader skapas nya mindre mötesplatser på torg, festivaler och gårdar i bostadsområden som banar väg för fler engagerade eldsjälar och potentiella nya konstnärliga projekt.

 

Med hjälp av dess lilla format skapas cirklar av förändring som når både barn och vuxna i området där nya konstnärliga idéer tar form i mötet med människor på platsen.

/ Meeting Plays

Sedan 2017 har vi bas i Biskopsgården i Göteborg, där vi driver ett center för deltagande kultur. Läs mer om oss här.

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon
  • YouTube - svarta cirkeln