top of page

Kreativa platser i Biskopsgården var ett initiativ av Meeting Plays och ett stort föräldranätverk.

Många fruktansvärda saker hade hänt i området som drabbade barn och familjer hårt. Vi ville skapa förändring.

Satsningen verkade för att möta behov och ta tillvara kompetenser och erfarenhet för att stärka Biskopsgården inifrån och ut. 

Deltagande processer har uppnådde stort engagemang med upp emot 3000 deltagare per år. Vi utvecklade en mötesplats och teater i en källarlokal där viktiga frågor processades tillsammans med boende. Den centrala frågan vi drev var FÖR VÅRA BARN: NU! Det utvecklades också en konst- och kulturfestival KULTUR-CAMPING, teatergrupper, projekt med skolan, skapande verkstäder för barn, sommarteater på gårdarna, utsmyckningar och mycket mer. 

 

Tillsammans med engagerade drivkrafter verkade vi för att skapa en naturlig infrastruktur där både kulturskapande aktörer och boende ska kunna mötas på mitten och känna delaktighet, tillgänglighet och trivsel i området. 

2017-2019 drevs projektet Kreativa Platser i Biskopsgården, varav det senaste året i samverkan med Bostadsbolaget, Bo bra i Biskopsgården, Folkuniversitetet och Integrationsnätverk.

bottom of page