top of page

Kreativa platser i Biskopsgården var ett initiativ av Meeting Plays och ett lokalt somaliskt nätverk.

2017-2019 drevs projektet Kreativa Platser i Biskopsgården, varav det senaste året i samverkan med Bostadsbolaget, Bo bra i Biskopsgården, Folkuniversitetet och Integrationsnätverk. Det gemensamma projektet verkar för att möta behov samtidigt som det drar nytta av de kompetenser och den erfarenhet som finns för att stärka Biskopsgården inifrån och ut.

 

Projektet har resulterat i utveckling av en kulturplattform som drivs vidare av Meeting Plays i delvis nya samverkansformer. Deltagande processer har uppnått stort engagemang med upp emot 3000 deltagare per år. Vi har genomfört konst- och kulturfestival, startat en teatergrupp, gjort samverkansprojekt med skolan, drivit kreativa processer under ledning av boende, skapande verkstäder för barn, sommarteater på gårdarna, utsmyckningar och mycket mer. 

 

Tillsammans jobbar vi kontinuerligt för att skapa en naturlig infrastruktur där både kulturskapande aktörer och boende ska kunna mötas på mitten och känna delaktighet, tillgänglighet och trivsel i den kreativa miljö som kultur bringar.

bottom of page