/ Meeting Plays

Sedan 2017 har vi bas i Biskopsgården i Göteborg, där vi driver ett center för deltagande kultur. Läs mer om oss här.

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon
  • YouTube - svarta cirkeln

Kreativa platser

i Biskopsgården

Kreativa platser i Biskopsgården är ett initiativ och ett gemen-samt projekt av Meeting Plays och ett lokalt somaliskt nätverk.

2019 drivs projektet i samverkan med Bostadsbolaget, Bo bra i Biskopsgården, Folkuniversitetet och Integrationsnätverk.

Det gemensamma projektet verkar för att möta behov samtidigt som det drar nytta av de kompetenser och den erfarenhet som finns för att stärka Biskopsgården inifrån och ut.

 

Via skapandet av nya mötesplatser och engagemang bland människor i alla åldrar genomförs festivalen KULTUR-CAMPING, konstnärliga kreativa processer och community-teater i samverkan med  boende

i Biskopsgården.

 

Tillsammans jobbar vi kontinuerligt för att skapa en naturlig infrastruktur där både kulturskapande aktörer och boende ska kunna mötas på mitten och känna delaktighet, tillgänglighet och trivsel i den kreativa miljö som kultur bringar.