top of page

Konsten att klaga var konstprojektet som arbetades fram inför nystarten av kulturhuset Blå stället i Angered.

Ett viktigt startskott för Meeting Plays och dess framtida projekt. Ett interaktivt klago-performance agerade som röst för klagomål i området. Tillsammans med en klagokör framfördes individers röster inför spontan publik.

bottom of page