top of page

Figurparaden Biskopsgården genomfördes 2022 och 2023 för att tillsammans lyfta området och boendes initiativ. Gigantiska figurer, kostymer och dockor skapas av både professionella dockmakare och av alla som är intresserade av att vara med. Under året hålls skapande verkstäder för alla åldrar. Figurparaden 2024 genomförs i September.

bottom of page