Vi utvecklar ett center för deltagande inom konst, kultur och communitybaserade konstformer som en kreativ mötesplats i området.

Vi driver ett center för deltagande konst och kultur i Biskopsgården, där vi använder befintliga mötesplatser och lokaler i området. Vi har också en källarlokal på Friskväderstorget som vi kallar "slottet". Här kan du förverkliga dina idéer tillsammans med oss och ge uttryck för viktiga saker du har på hjärtat. 

 

I April 2020 gör vi ett seminarium för att stärka communitybaserat metodarbete och bredda möjligheter för utveckling av långsiktiga kulturplatser.

 

Se våra öppna aktiviteter för att delta och hjälp oss utveckla det kulturcenter du vill se och delta i!