KREATIVA PLATSER I BISKOPSGÅRDEN

Nu är vi igång!

i december 2016 påbörjas ett långsiktigt arbete i Biskopsgården i att starta en teater där medverkande från området har stort inflytande.  Det handlar om att skapa plats för de historier som upplevs vara viktiga, för att sedan gestalta dem genom konstnärligt uttryck.  

Målet är att etablera en teater som en mötesplats där många känner sig välkomna och delaktiga.

Verksamheten utformas i samarbete med den lokala rörelsen Ett hållbart Göteborg, Folkuniversitetet och Hisingens kulturskola, med stöd av bland andra Kulturrådets Kreativa Platser - regeringens satsning på kultur i vissa bostadsområden. Nu undersöks möjligheten att samverka med lokala bostadsbolag, engagerade personer, lokala verksamheter och mötesplatser. Projektet får även stöd av Social resurs och Göteborgs stad/ Interkulturellt bidrag.

 

FORUMTEATER

Vi är igång med en forumteater grupp för vuxna på Solglimten, en hyresgästlokal nära Friskväderstorget. Här tas aktuella problem upp så som integrations problem, där deltagare vill öppna för diskussion t.ex. mellan myndigheter och familjer.

 

INSPIRATIONS FORUM

En gång per månad ca arrangerar vi inspirations-forum med forumteater, gästspel, föreläsningar, diskussion, musik, mat mm, för vuxna i området. 

 

SOMMARTEATER

I sommar siktar vi på att göra en teaterföreställning med ungdomar. Professionella scenkonstnärer, artister och musiker arbetar under tre veckor med högstadieelever. Föreställningen får premiär i området i slutet av augusti.